قره داغ دا آدلارا بير باخيش (خونيه )

یازار :   جاواد

خونيه

اين روستاي بزرگ و آباد در پنج كيلومتري شهرستان اهر واقع شده است . خونيه روستايي است  با فرهنگ كه از قديم الايام مامن و مسكن علماي بزرگ بوده است . نام اين روستا با تلفظ هاي : خونيق ( ثبتي و اداري ) ، خونيه ، خوي نه / خوي نا ( تلفظ محلي ) خوانده مي شود . از آنجايي كه عموما تلفظ هاي محلي قابل اعتماد و استناد مي باشد ما نيز در اين مقوله اسامي مصطلح محلي را بكار برده و بر اين اساس به ريشه يابي و وجه تسميه نام اين روستا خواهيم پرداخت . « خوي نه / خوي نا » از تركيب دو عنصر : خوي / خوْي + نه / نا تشكيل شده است .


خونيه كندي

یازار :   جاواد

خوني كندي اهر شهريستانينين گونئيينده يئرلشير. اهالي سي تورك و شيعه دير لر.

  • [ ۱ ]